Zastępca dyrektora

 

Od 01.09.2017r. obowiązki wicedyrektora d/s wychowawczych pełni mgr Marek Misztal.


Od 01.09.2019 r. obowiązki wicedyrektora d/s dydaktycznych powierzono Panu mgr Sławomirowi Żukowskiemu. 


Życzymy powodzenia na zajmowanym stanowisku.

 

Opublikowane przez: Emilian Tomczyński | Data wprowadzenia: 2009-02-03 22:19:55 | Data modyfikacji: 2019-09-04 19:05:43.
Data wprowadzenia: 2009-02-03 22:19:55
Data modyfikacji: 2019-09-04 19:05:43
ObowižEzuje od: 2009-11-14
Opublikowane przez: Emilian Tomczyński