Zastępca dyrektora

Od 01.10.2017 r. wicedyrektorem d/s dydaktycznych
został Pan Leszek Gędziński 
 

Opublikowane przez: Emilian Tomczyński | Data wprowadzenia: 2009-02-03 08:32:07 | Data modyfikacji: 2017-10-18 10:29:54.
Od 01.10.2017 r. wicedyrektorem d/s wychowawczych
został Pan Marek Misztal 
 

Opublikowane przez: Emilian Tomczyński | Data wprowadzenia: 2009-02-03 22:19:55 | Data modyfikacji: 2017-10-18 10:30:43.
Data wprowadzenia: 2009-02-03 22:19:55
Data modyfikacji: 2017-10-18 10:30:43
ObowižEzuje od: 2009-11-14
Opublikowane przez: Emilian Tomczyński