Biuletyn Informacji Publicznej  MOW Kamionek Wielki  www.elblag.edu.pl/mowkamionekwielki/
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-12-10 19:49:13

Dodanie informacji do działu:
Program wychowawczo-profilaktyczny

Emilian Tomczyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-10 19:49
  więcej >
2019-12-10 19:47:57

Dodanie informacji do działu:
Program wychowawczo-profilaktyczny

Emilian Tomczyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-10 19:47
  więcej >
2019-12-10 19:46:36

Dodanie informacji do działu:
Program wychowawczo-profilaktyczny

Emilian Tomczyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-10 19:46
Program wychowawczo-profilakty
  więcej >
2019-12-10 19:43:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Program wychowawczo-profilaktyczny

Emilian Tomczyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-10 19:39
Program wychowawczo-profilakty
  więcej >
2019-12-10 19:42:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Program wychowawczo-profilaktyczny

Emilian Tomczyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-10 19:39
Program wychowawczo-profilakty
  więcej >
2019-12-10 19:39:02

Dodanie informacji do działu:
Program wychowawczo-profilaktyczny

Emilian Tomczyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-10 19:39
Program wychowawczo-profilakty
  więcej >
2019-11-19 20:19:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Dyrektor

Emilian Tomczyński
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-18 10:27
Od 01.09.2017 r. na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Kamionku
Wielkim powołano mgr Radosława Żyłowskiego.   więcej >
2019-11-19 20:19:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Dyrektor

Emilian Tomczyński
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-18 10:27
Od 01.09.2017 r. na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim
powołano mgr Radosława Żyłowskiego. &nb  więcej >
2019-11-19 20:14:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Zastępca dyrektora

Emilian Tomczyński 2009-11-14
Informację dodano do Biuletynu 2009-02-03 22:19
Od 01.09.2017 r. obowiązki wicedyrektora d/s wychowawczych
powierzono Panu mgr Markowi Misztal. Od 01.09.2019 r.
obowiązki wicedyrektora d/s dydakt  więcej >
2019-11-19 20:14:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Zastępca dyrektora

Emilian Tomczyński 2009-11-14
Informację dodano do Biuletynu 2009-02-03 22:19
Od 01.09.2017r. obowiązki wicedyrektora d/s wychowawczych
powierzono Panu mgr Markowi Misztal. Od 01.09.2019 r.
obowiązki wicedyrektora d/s dydakty  więcej >
2019-11-19 20:10:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Program rozwoju placówki

Emilian Tomczyński
Informację dodano do Biuletynu 2015-04-07 15:46
Koncepcja pracy placówki 2012
  więcej >
2019-11-19 20:08:00

Dodanie informacji do działu:
Program rozwoju placówki

Emilian Tomczyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-19 20:08
Koncepcja pracy placówki 2017
  więcej >
2019-11-19 20:05:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Program rozwoju placówki

Emilian Tomczyński
Informację dodano do Biuletynu 2015-04-07 15:46
Koncepcja pracy placówki
  więcej >
2019-10-25 15:44:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Dane

Emilian Tomczyński 2009-09-01
Informację dodano do Biuletynu 2003-08-25 10:25
MOW Kamionek Wielki NAZWA Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy  RODZAJ Jednostka organizacyjna
Starostwa Powiatowego w Elbl  więcej >
2019-09-30 20:51:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut ośrodka

Emilian Tomczyński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-04 14:33
  więcej >
2019-09-30 20:50:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut ośrodka

Emilian Tomczyński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-04 14:33
  więcej >
2019-09-04 19:35:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Informacje bieżące

Emilian Tomczyński 2009-09-01
Informację dodano do Biuletynu 2009-02-03 08:40
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką
resocjalizacyjną, ponadregionalną, dla młodzieży
niedostosowanej społecznie, w norm  więcej >
2019-09-04 19:25:23

Aktualizacja informacji w dziale:
edukacyjna

Emilian Tomczyński
Informację dodano do Biuletynu 2015-04-07 15:04
Projekt Starszy Brat
Projekt Starszy Brat jest mentoringiem planowanym,
który polega na zorganizowanym działaniu.
Zasadniczym celem jest wytworzenie u naszych  więcej >
2019-09-04 19:24:32

Aktualizacja informacji w dziale:
edukacyjna

Emilian Tomczyński
Informację dodano do Biuletynu 2015-04-07 15:19
Projekt "Nasza mała Ojczyzna
Patronat honorowy nad projektem objęło Muzeum
Stutthof.Głównym celem projektu jest uświadomienie
młodzieży, że obowiązkiem każdego pok  więcej >
2019-09-04 19:22:28

Aktualizacja informacji w dziale:
edukacyjna

Emilian Tomczyński
Informację dodano do Biuletynu 2013-06-10 08:53
Projekt Leonardo da Vinci w MO
Projekt "An ICF Approach in Education and Training Serwices"
W naszej placówce realizowany jest Projekt
"Metodologia ICF w uczeniu zawodowym" w  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 694
następne >     100>>     300>>