Zastępca dyrektora

 

Od 01.09.2017 r. obowiązki wicedyrektora odpowiedzialnego za sprawy wychowawcze pełni Pan mgr Marek Misztal.


Od 01.09.2019 r. obowiązki wicedyrektora odpowiedzialnego za sprawy dydaktyczne pełni Pan mgr Sławomir Żukowski. 


 


Wicedyrektorom życzymy powodzenia na zajmowanych stanowiskach.

 

Opublikowane przez: Emilian Tomczyński | Data wprowadzenia: 2009-02-03 22:19:55 | Data modyfikacji: 2021-01-26 15:31:23.
Data wprowadzenia: 2009-02-03 22:19:55
Data modyfikacji: 2021-01-26 15:31:23
ObowižEzuje od: 2009-11-14
Opublikowane przez: Emilian Tomczyński