Zastępca dyrektora

 

Od 01.09.2022 r. obowiązki wicedyrektora odpowiedzialnego za sprawy wychowawcze pełni Pan mgr Artur Podborowski


 Wicedyrektorowi życzymy powodzenia na zajmowanym stanowisku.

 

Opublikowane przez: Emilian Tomczyński | Data wprowadzenia: 2009-02-03 22:19:55 | Data modyfikacji: 2022-09-15 17:23:40.
Data wprowadzenia: 2009-02-03 22:19:55
Data modyfikacji: 2022-09-15 17:23:40
ObowižEzuje od: 2009-11-14
Opublikowane przez: Emilian Tomczyński